Manager

 

Manager

Voor de leerkracht is er de AaBeeCee Manager. Deze is nodig om met AaBeeCee te kunnen werken.

In de manager kan bijvoorbeeld aangegeven worden met welke Windows-versie (vanaf Windows XP) en Office-versie (2003 t/m 2010) gewerkt wordt. Dat maakt de methode uiterst flexibel.

 

De resultaten en vorderingen van de leerlingen worden in overzichtelijke groepslijsten weergegeven, bijvoorbeeld:

 

Vervolgens kan op een individuele leerling ingezoomd worden, zodat details zichtbaar worden:

 

In het onderdeel Toetsen kan de manager per toets de benodigde tijd en een slagingspercentage instellen. Zo kan bepaald worden wanneer een leerling door kan naar een volgende les.

 

Leerlingen die de modules van AaBeeCee doorgewerkt hebben zijn uitstekend voorbereid op de eisen die het vervolgonderwijs op ict-gebied stelt.