Een stapje verder met de computer

In deze module komen onder andere de volgende basisvaardigheden aan bod:

  • Een programma starten
  • Een bestand openen
  • Een bestand opslaan
  • Een document afdrukken
  • Wijzigingen opslaan
  • Gebruik van Backspace en Delete
  • Selecteren
  • Kopiëren en Plakken
  • Knippen en Plakken

Alle vaardigheden worden aangeleerd met behulp van het tekenprogramma Paint. 

Naast de basisvaardigheden komt ook de functionaliteit van het tekenprogramma Paint aan bod.

In AaBeeCee-Digitaal Manager kan gekozen worden uit Windows 7 of Windows 8.