Presenteren met PowerPoint

In deze module leren leerlingen hun spreekbeurt of onderzoek presenteren in PowerPoint.

Het centrale thema is een spreekbeurt over kastelen.

Er is ondermeer aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Weergaven in PowerPoint
  • Ontwerpsjablonen toepassen
  • Afbeeldingen en WordArt invoegen
  • Hyperlinks en actieknoppen
  • Achtergrond opmaken
  • Geluid en film invoegen
  • Diaovergangen
  • Aangepaste animaties

In AaBeeCee-Digitaal Manager kan gekozen worden uit de volgende versies van PowerPoint: 2007 t/m 2013.